Klachtenregeling Mrs e-commerce

Wij staan er voor dat onze trainingen zo ontwikkeld zijn dat er geen klachten ontstaat. Dit ook omdat wij open staan voor feedback en mee denken als er iemand ontevreden is. Mocht er wel een klacht over onze online training zijn, zullen wij deze op deze manier behandelen:

Klacht indienen

De deelnemer die de klacht heeft, maak dit (eventueel na dat dit mondeling is geuit) schriftelijk kenbaar door te mailen naar team@mrsecommerce.nl. Op de datum dat wij de mail hebben ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Via mail is het altijd mogelijk om om extra informatie te vragen

Verwerking van de klacht 

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, wordt bevestigd dat deze is ontvangen.

Binnen 10 werkdagen wordt er geïnformeerd over de verdere afhandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard van de klacht:

  1. ontvang je een mail met een voorstel om de klacht af te handelen
  2. volgt er een gesprek om je te horen en indien nodig de mogelijke opties te bespreken en op te lossen. Dit zal in principe per telefoon plaatsvinden. In overleg kan dit ook op een andere manier gebeuren.

Contactpersoon voor jouw klacht

Stefanie van Pelt is eindverantwoordelijke binnen Mrs e-commerce en bepaalt afhankelijk van de klacht of dit door haar of een collega wordt behandeld. Onze intentie is om de klacht altijd zo goed mogelijk op te lossen en de klager serieus te horen en nemen en daarbij bijkomende emoties.

Opvolging van de klacht

Na afronding van de klacht, ontvangt de klager een afsluitende mail met daar in de overeengekomen oplossing van de klacht. Wij streven er naar om deze binnen een maand afgerond te hebben.

Niet tevreden met de oplossing?

Ben je niet tevreden met de oplossing, dan is het mogelijk om je te wenden tot de Commissie van Kwaliteitshandhaving. Wij zijn aangesloten bij de NTRO. De klacht kan schriftelijk gericht worden aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO: https://www.nrto.nl/contact/

Wij gaan akkoord met de uitspraak van de commissie.