Hoe vinden de online meetings plaats?

De online meetings vinden plaats via zoom.